Start

 

Information från Intendenten

Vattnet är nu anslutet till alla tappställen på land och på bryggorna. Slangarna är dock inte anslutna ännu. Detta kommer att ske allteftersom och så snart intendenten förmår. Systemet är luftat, men det kan finnas luft kvar så var lite försiktig då det kan komma några luftpuffar de första tappgångerna.

 

Skulle någon behöva vattenslang redan nu, så finns sådana i huset på östra delen av bryggan. Det går bra att ansluta själv. Meddela gärna intendenten om någon slang är trasig eller läcker så byter vi ut den.

 

Intendenten, 18 april 2018

 

Var extra uppmärksamma

Nu under sjösättning är stöldrisken stor så var extra uppmärksamma och kom ihåg att stänga grindar efter er. Andra båtklubbar har tyvärr blivit drabbade av stöld.

 

Lidingöloppet - Cykel 5/5 8.00 - 18.00

Var aktsamma för många cyklister på vägarna, då Lidingöloppets cykellopp går av stapeln För mer information kontakta: Lidingöloppets kansli 08-7652615

 

Information om misstänkt oljeutsläpp.

Det kom ett mail till styrelsen från Miljö- och stadsbyggnadskontoret som de ville att vi skulle återge till våra medlemmar.

 

"Hej!

 

Jag skriver till er med anledning av att vi igår blev uppmärksammade på ett eventuellt utsläpp av en petroleumprodukt. Jag och två kollegor åkte ut för att bedöma situationen. Efter att vi har rådgjort med Östersjöcentrum är vår samlade bedömning att det mest sannolikt varit organiskt material från isen eller från smältvattnet från land. Alltså inget oljeutsläpp.

 

I dag vid 10-tiden gjorde vi en ny koll och då fanns det inga tecken på att detta fanns kvar.

 

Meddela gärna medlemmarna i föreningen som sett detta på plats och undrat vad det var.

 

Med vänlig hälsning

 

Robert Karlsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör"

 

Information från Hamnkaptenen

På årsmötet röstades igenom att ASS under de närmaste 4 åren successivt tar över ansvaret för skötseln av bojarna i hamnen. I dag är det båtägaren som sköter om bojen och kättingen och ska se till att den är i gott skick.

Detta innebära att ASS kommer att byta ut bojarna i etapper om ca 20 bojar i taget med börja utmed den västra kajen. Därefter under de kommande åren även byta bojarna utmed piren. ASS kommer att debitera en smärre avgift för bytet och ansvaret på årsbasis liknande det som gjordes för Y-bommarna.

 

Bojarna som i dag används är båtägarens vilket innebär att om han eller hon vill spara sin boj till annat ändamål behöver han eller hon ta hand om den i god tid. Hamnkapten kommer att meddela vilka platser detta berör när vi har fått ett tidsschema. Om man inte tar hand om sin boj kommer den att forsla bort och slängas.

Ingen ersättning kommer att utgå för boj som tas bort.

 

Hälsningar

Hamnkapten

 

Skiss över piren och pontonerna

r finns en skiss över platserna på piren och pontonerna.

 

Kontrollera dina uppgifter i BAS-K

Sedan snart ett år tillbaka använder styrelsen enbart uppgifterna i Båtunionens administrationssystem BAS-K för utskick via brev och e-post för t ex fakturor och information. Det är varje medlems ansvar att se till att informationen stämmer. Är du osäker så gå gärna in och kontrollera i BAS-K här.

 

Sjösättningstider

Nu vänder det snart och det börjar bli dags att förbereda för nästa båtsäsong. Här hittar du när det är dags att sjösätta båten.

 

Förtöjningstamparna skall tas bort

Alla medlemmar är ansvariga för att se till att alla förtöjningstampar på piren och pontonerna är borttagna under vintern. Orsaken är framförallt att undvika att de stjäls. Har man några frågor runt det går det bra att kontakta styrelsen.

 

Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.

 

Seglarläger på Bosön

Lidingö Jolleseglare anordnar varje sommar seglarläger för ca 150 barn från Lidingö. Det finns fortfarande några platser kvar. Mer information om lägret finns här.

 

Förstärkt bevakning på ASS

Under sjö- och torrsättningsperioderna har vi förstärkt bevakningen. Vi kommer därför se mer av Securitas på området under den tiden.

 

Låna gärna Gelplane Proscrape

ASS kommer köpa två stycken Gelplane Proscrape som segelsällskapets medlemmar kan låna. Enligt leverantören skall det gå att skrapa bort bottenfärgen på ett bekvämt sätt. Det går att ansluta en dammsugare så det hälsovådliga slipdammet samlas upp. Dammsugare eller grovdammsugare får man ta med själv.

 

 

Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.

 

Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askrike Segelsällskap

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö