Start

Årsmöte 2018 den 14:e mars

Ordinarie årsmöte för 2018 hålls onsdagen den 14:e mars klockan 19:00 i klubbhuset. Innan årsmötet startar kommer Maria Voghera, med början 18:30, informera om hjärt-/lungräddning och hur hjärtstartare används.

 

Sjösättningstider

Nu vänder det snart och det börjar bli dags att förbereda för nästa båtsäsong. Här hittar du när det är dags att sjösätta båten.

 

Kontrollera dina uppgifter i BAS-K

Sedan snart ett år tillbaka använder styrelsen enbart uppgifterna i Båtunionens administrationssystem BAS-K för utskick via brev och e-post för t ex fakturor och information. Det är varje medlems ansvar att se till att informationen stämmer. Är du osäker så gå gärna in och kontrollera i BAS-K här.

 

Var extra uppmärksamma

Nu under upptagning är stöldrisken stor så var extra uppmärksamma och kom ihåg att stänga grindar efter er. Andra båtklubbar har tyvärr blivit drabbade av stöld.

 

Omarbetade ordningsföreskrifter

Alla medlemmar förväntas känna till klubbens ordningsföreskrifter. Läs de här.

 

Kan man lita på sjökortet?

Föredrag av Jesper Sannel från Hydrographica, 7 december kl 19.00 i klubbhuset på ASS. Hur pass mycket kan man lita på sjökortet? Finns det ”okända” grund? Kan vi strunta i papperskorten nu när det finns GPS-navigatorer med elektroniska sjökort?

 

Det är några av frågorna som Jesper Sannel från Hydrographica kommer att resonera kring under sitt föredrag denna kväll. Med exempel från

specialsjökorten som Hydrographica producerar berättar Jesper hur dessa sjökort framställs, och resonerar kring sjökortens noggrannhet och

tillförlitlighet. Fördelar och fallgropar med elektroniska sjökort.

 

Med 30 års erfarenhet av sjömätning, har Hydrographica sedan 2000 med hjälp av flygbilder tagit fram nya specialsjökort i skala 1:10 000 längs våra kuster. Specialsjökorten har en helt annan precision än de ordinarie sjökorten, och uppskattas av många skärgårdsentusiaster.

 

Välkommen!

 

Lidingö-seglare gjorde succé i England

Max Tjärnsved och Gustav Jacobsson (båda 17 år) från Lidingö Jolleseglare vann tävlingen Spitfire National Championships, vid Stokes Bay Sailing Club i Gosport, England. En mycket stor bedrift då motståndarna var engelska ungdomseliten i katamaransegling, vars främsta mål är att segla Ungdoms-VM och Ungdoms-OS. Lidingöseglarna var med i topp redan från regattans första dag men det var först efter det avslutande racet, vid tävlingens tredje och sista dag, som segern blev säkrad. Stor glädje i svensklägret!

 

Det är Lidingö Jolleseglares verksamhet, med träning och tävling på Bosön, som givit dessa två ungdomar möjligheten att kvalificera sig för det öppna brittiska mästerskapet. Max och Gustav hälsar alla seglingsintresserade ungdomar välkomna ner till klubbens anläggning på Bosön. För de yngre barnen erbjuds träning och tävling med Optimistjollar, och från tonåren finns det möjlighet att börja segla katamaran – vilket är det absolut roligaste som finns, hälsar grabbarna. Läs mer här.

 

Städkväll

Tack alla ni som kom och hjälpte till så det blev fint inför sommaren! Några av de sakerna som det fixades med var målning av kranen, flytt av y-bommar, säkrade upp en av pontonerna samt målning av dörrar.

 

Välkommen till extra årsmöte 2017

i Askrike segelsällskap

 

Med anledning av ordinarie årsmötets beslut att övergå från brutet verksamhetsår till kalenderår inbjuds medlemmarna i Askrike segelsällskap till extra årsmöte onsdag 3 maj kl. 19:00 i klubbhuset

i Askrikehamnen.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet

samt vid behov även vara rösträknare.

6. Protokoll från föregående årsmöte.

15. Styrelsens förslag till ändring från brutet verksamhets- / räkenskapsår till kalenderår

samt ändring av stadgarna även vad gäller tid för årsmöte och senaste tidpunkt för

medlemmar att inkomma med förslag till årsmötet.

16. Övriga frågor.

Styrelsens rapport om den planerade ombyggnaden av klubbhuset

och framdragande av vatten och avlopp.

17. Mötets avslutande.

 

Styrelsen i Askrike segelsällskap

 

Seglarläger på Bosön

Lidingö Jolleseglare anordnar varje sommar seglarläger för ca 150 barn från Lidingö. Det finns fortfarande några platser kvar. Mer information om lägret finns här.

 

Förstärkt bevakning på ASS

Under sjö- och torrsättningsperioderna har vi förstärkt bevakningen. Vi kommer därför se mer av Securitas på området under den tiden.

 

Vårens sjösättningstider

Finns nu här.

 

Låna gärna Gelplane Proscrape

ASS kommer köpa två stycken Gelplane Proscrape som segelsällskapets medlemmar kan låna. Enligt leverantören skall det gå att skrapa bort bottenfärgen på ett bekvämt sätt. Det går att ansluta en dammsugare så det hälsovådliga slipdammet samlas upp. Dammsugare eller grovdammsugare får man ta med själv.

 

 

Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.

 

Stöld vid båtklubb på Lidingö

Tyvärr har en av Lidingös båtklubbar haft påhälsning av tjuvar. Alla medlemmar ombeds vara extra uppmärksamma på eventuella obekanta personer vid och inom klubbområdet. Meddela gärna styrelsen i det fall ni uppmärksammar något som verkar konstigt.

 

I år kommer medlemmarna i ASS att aviseras med e-post.

Pappersaviseringen av avgifter är både tidsödande, ineffektiv och inte speciellt miljömässigt. Styrelsen har därför beslutat att införa e-post avisering från och med 2017 års aviseringar.

 

De som har fungerande e-postadress kommer alltså att få sina avier via e-post. Avierna kommer också att förses med OCR-nummer som ska anges vid betalning. I och med OCR numret så får vi en automatisk avprickning av betalningar vilket innebär att reskontran uppdateras mer tillförlitligt.

 

De medlemmar, som klubben inte har e-postadress till, kommer att få sin avi precis som tidigare via ett vanligt brev. Idag saknar vi e-postadresser på 19% av våra medlemmar.

 

Vill ni som medlem kontrollera er e-postadress och saknar ert login och lösenord i BAS (klubbens medlemssystem) så kontakta Peter Björling (hamnkapten), Kalix Bergström (varvschef) eller Björn Hildestrand (kassör).

 

Årsmöte 7 februari

Askrike segelsällskaps medlemmar kallas till årsmöte den 7 februari klockan 19:00 i klubbhuset.

 

Inbjudan till årsmöte

Verksamhetsberättelse till årsmöte

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Motion

Styrelsens svar på motionen

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till årsmöte

 

 

Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askrike Segelsällskap

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö