Start

Stöld vid båtklubb på Lidingö

Tyvärr har en av Lidingös båtklubbar haft påhälsning av tjuvar. Alla medlemmar ombeds vara extra uppmärksamma på eventuella obekanta personer vid och inom klubbområdet. Meddela gärna styrelsen i det fall ni uppmärksammar något som verkar konstigt.

 

Status e-post avisering.

Vi har haft ett problem med att ange OCR nummer vid betalning av våra e-postfakturor. De medlemmar som har stött på det problemet har kunnat ange faktura- och medlemsnummer istället.

 

Från 13 februari så går det ange OCR-nummer. OCR-numret gör så att vi kan få en automatisk avprickning av fakturorna vilket gör att reskontran blir mer tillförlitligt uppdaterad. Så ange OCR-nummer.

 

I nuläget är det 69 medlemmar av totalt 354 medlemmar som saknar e-postadress. I e-post utskicket kunde vi inte heller leverera fakturorna till 29 medlemmar pga. felaktiga e-postadresser. Dessa medlemmar får sina fakturor via vanligt brev med en förfrågan om att inkomma med en fungerande e-postadress.

 

I år kommer medlemmarna i ASS att aviseras med e-post.

Pappersaviseringen av avgifter är både tidsödande, ineffektiv och inte speciellt miljömässigt. Styrelsen har därför beslutat att införa e-post avisering från och med 2017 års aviseringar.

 

De som har fungerande e-postadress kommer alltså att få sina avier via e-post. Avierna kommer också att förses med OCR-nummer som ska anges vid betalning. I och med OCR numret så får vi en automatisk avprickning av betalningar vilket innebär att reskontran uppdateras mer tillförlitligt.

 

De medlemmar, som klubben inte har e-postadress till, kommer att få sin avi precis som tidigare via ett vanligt brev. Idag saknar vi e-postadresser på 19% av våra medlemmar.

 

Vill ni som medlem kontrollera er e-postadress och saknar ert login och lösenord i BAS (klubbens medlemssystem) så kontakta Peter Björling (hamnkapten), Kalix Bergström (varvschef) eller Björn Hildestrand (kassör).

 

Årsmöte 7 februari

Askrike segelsällskaps medlemmar kallas till årsmöte den 7 februari klockan 19:00 i klubbhuset.

 

Inbjudan till årsmöte

Verksamhetsberättelse till årsmöte

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Motion

Styrelsens svar på motionen

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till årsmöte

 

Hjälp till hålla snyggt

Plocka gärna bort linor och fjädrar från Y-bommar och bryggor så ser det snyggare ut i hamnen under vintern.

 

Omarbetad miljöplan

Segelsällskapets miljöplan har omarbetats. Kontakta gärna segelsällskapets miljöansvarige Carl-Johan Bergström med kommentarer eller frågor.

 

Glöggfest

Onsdag 30 november 19.00 bjuds segelsällskapets medlemmar in till glöggfest i klubbhuset. Utöver glögg och något att tugga på får vi besök av Tobias Törnebom som kommer berätta om sin bok Arktisk feber.

 

Inbjudan från Sjöboden Jollesport

Kvällen den 6/12 med start 18.30 kommer John från Harken att hålla en dragning på Sjöboden Jollesport om underhåll och service av vinschar samt däckshårdvara oavsett varumärke. Detta är en kostnadsfri föreläsning och ett tillfälle att direkt kunna ställa frågor till John på Harken om deras produkter och lösningar. Det kommer bjudas på kaffe, glögg och snacks.

 

Osa till laser@jollesport.se senast 2/12.

 

Upptagningen

Här hittar du datum när din båt skall tas upp. Observera att du som båtägare alltid måste närvara vid upptagning eller skicka en ersättare om du får föhinder. Det gäller även båtagare med trailer.

 

Kontrollera kättingen till bojen

Det har under sommaren varit några bojar som lossnat men som tur är utan skador på några båtar.Tänk på att det är du som båtägare som ansvarar för att säkerställa att kättingen inte är för sliten och kontroll skall ske minst vart tredje år.

 

Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

 

Information om hamnanläggningen

Den kommande veckan, 7-10 Juni, kommer entreprenören som tillsammans med kommunen har ansvar för våra bryggor åtgärda de saker som inte riktigt varit tillfredsställande från förra sommaren.

 

De kommer reparera skador som skett samt säkra upp pontonerna så att de inte rör sig på det sätt som orsakade skador i våras. De kommer också se till att vi får större plåtar under landgångarna så de inte slits. Hoppas ni har överinseende om det blir lite stökigt några dagar.

 

Dessutom har arbetet med El till pontonerna påbörjats. Vatten kommer vi dra in själva och blir ett prallelljobb. Mer information kommer.

 

Plusgirot upphör!

För att förenkla avstämningen av inbetalningar har styrelsen beslutat att avveckla Askrike Segel Sällskaps plusgiro från och med den 1 juli 2016. Från det datumet går det bara betala in avgifter via ASS bankgiro 5748-2168.

 

För medlemmar med trailer på ASS

Den 26 maj klockan 18:00 är det dags att städa klubben och göra fint på hamnplan. För att öka trivseln och göra plats för ett aktivt båtliv kommer vi att behöva placera alla trailers på den östra hamnplanen.

 

Trailerägare ska därför medverka på städdagen och flytta sin trailer till denna del av hamnplanen. Enligt våra stadgar måste trailern vara märkt med namn och telefonnummer vilket alla trailerägare ombeds göra senast den 26 maj. Viktigt att alla som äger en trailer tar detta tillfälle och tar hand om sin trailer.

 

Bilder från sjösättningen 2016

Kalix var som vanligt flitig med kameran och tog många fina bilder från sjösättningarna under våren. Här är några men vill du se fler så hör med Kalix.

 

 

Digitala hamnavtal för ASS klara

Alla medlemmar i ASS ombeds att fylla i och skicka in hamnavtalet. Ni som redan uppdaterat och skrivit på ett hamnavtal under våren behöver inte göra det igen. Här finns avtalet.

 

Första båtarna är nu sjösatta

Det så kallade isbrytarlaget Lag 9 har sjösatt i helgen som gick. Kranen smordes innan vi började och allt gick bra, men på grund av en liten kommunikationsmiss från varvschefens sida och det pågående påsklovet var det inte alla som kom i. Detta kommer nog dock att lösa sig de närmaste dagarna. Sjösättninglistan uppdateras vid behov och finns på klubbhuset och på webben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askrike Segelsällskap

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö