Start

Städkväll

Tack alla ni som kom och hjälpte till så det blev fint inför sommaren! Några av de sakerna som det fixades med var målning av kranen, flytt av y-bommar, säkrade upp en av pontonerna samt målning av dörrar.

 

Välkommen till extra årsmöte 2017

i Askrike segelsällskap

 

Med anledning av ordinarie årsmötets beslut att övergå från brutet verksamhetsår till kalenderår inbjuds medlemmarna i Askrike segelsällskap till extra årsmöte onsdag 3 maj kl. 19:00 i klubbhuset

i Askrikehamnen.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet

samt vid behov även vara rösträknare.

6. Protokoll från föregående årsmöte.

15. Styrelsens förslag till ändring från brutet verksamhets- / räkenskapsår till kalenderår

samt ändring av stadgarna även vad gäller tid för årsmöte och senaste tidpunkt för

medlemmar att inkomma med förslag till årsmötet.

16. Övriga frågor.

Styrelsens rapport om den planerade ombyggnaden av klubbhuset

och framdragande av vatten och avlopp.

17. Mötets avslutande.

 

Styrelsen i Askrike segelsällskap

 

Seglarläger på Bosön

Lidingö Jolleseglare anordnar varje sommar seglarläger för ca 150 barn från Lidingö. Det finns fortfarande några platser kvar. Mer information om lägret finns här.

 

Förstärkt bevakning på ASS

Under sjö- och torrsättningsperioderna har vi förstärkt bevakningen. Vi kommer därför se mer av Securitas på området under den tiden.

 

Vårens sjösättningstider

Finns nu här.

 

Låna gärna Gelplane Proscrape

ASS kommer köpa två stycken Gelplane Proscrape som segelsällskapets medlemmar kan låna. Enligt leverantören skall det gå att skrapa bort bottenfärgen på ett bekvämt sätt. Det går att ansluta en dammsugare så det hälsovådliga slipdammet samlas upp. Dammsugare eller grovdammsugare får man ta med själv.

 

 

Vid långvarig anslutning till el

Om det finns ett behov att använda el under lång tid rekommenderas medlemmarna att sätta upp en liten skylt med information om varför man behöver ligga inkopplad.

 

Stöld vid båtklubb på Lidingö

Tyvärr har en av Lidingös båtklubbar haft påhälsning av tjuvar. Alla medlemmar ombeds vara extra uppmärksamma på eventuella obekanta personer vid och inom klubbområdet. Meddela gärna styrelsen i det fall ni uppmärksammar något som verkar konstigt.

 

I år kommer medlemmarna i ASS att aviseras med e-post.

Pappersaviseringen av avgifter är både tidsödande, ineffektiv och inte speciellt miljömässigt. Styrelsen har därför beslutat att införa e-post avisering från och med 2017 års aviseringar.

 

De som har fungerande e-postadress kommer alltså att få sina avier via e-post. Avierna kommer också att förses med OCR-nummer som ska anges vid betalning. I och med OCR numret så får vi en automatisk avprickning av betalningar vilket innebär att reskontran uppdateras mer tillförlitligt.

 

De medlemmar, som klubben inte har e-postadress till, kommer att få sin avi precis som tidigare via ett vanligt brev. Idag saknar vi e-postadresser på 19% av våra medlemmar.

 

Vill ni som medlem kontrollera er e-postadress och saknar ert login och lösenord i BAS (klubbens medlemssystem) så kontakta Peter Björling (hamnkapten), Kalix Bergström (varvschef) eller Björn Hildestrand (kassör).

 

Årsmöte 7 februari

Askrike segelsällskaps medlemmar kallas till årsmöte den 7 februari klockan 19:00 i klubbhuset.

 

Inbjudan till årsmöte

Verksamhetsberättelse till årsmöte

Resultaträkning

Balansräkning

Budget

Motion

Styrelsens svar på motionen

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till årsmöte

 

 

Nycklar till vattenposter på piren

Intendenten hälsar att det finns 3 st nycklar till vattenposterna att låna i toalettrummet (pumphuset) och att nycklarna måste lämnas tillbaka igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askrike Segelsällskap

 

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen på Askrikevägen!

Vädret Lidingö